Stora regeländringar är på gång inom e-handelsområdet vid försäljning till konsumenter, så kallad B2C-försäljning.

EU satsar mer än någonsin på att stärka rättigheterna för konsumenterna samtidigt som de också lanserar ett e-handelspaket med nya momsregler som träder i kraft 1 juli 2021.

Under ett webbinarium tisdag 26/1 kl 9.30 föreläser Julia Sander, jurist på Insatt och specialist på avtalsrätt kopplad till inköp och sälj, marknadsrätt och e-handelsrätt. Hon kommer att  prata om vilka nyheter som är på gång inom konsumentskyddsområdet, bland annat kopplat till införande av ny konsumentlag och införande av sanktionsavgifter om konsumentskyddsreglerna inte följs.

Vår skattejurist Emma Nalbin på BDO deltar som gästföreläsare och kommer gå igenom de nya momsreglerna som träder i kraft 1 juli 2021.  
•    Vad som gäller vid distansförsäljning
•    Hur elektroniska marknadsplatser (plattformar) omfattas av de nya reglerna
•    Hur och vart moms ska redovisas enligt de nya reglerna
•    Vad kan ni som företag redan nu förbereda och tänka på inför ikraftträdandet.

Länk för att delta

Vill du ha mer information och hjälp med dessa frågor

Kontakta Patrik NIlsson eller Fredrich Fjield på BDO