Partiet bildades 2020 och har idag drygt 10.000 anhängare. Ca 60 % kommer från riksdagens Tidöpartier och 40 % från Oppositionen.

- Swexits målgrupp är de ca 3 miljoner väljare som enligt SCBs senaste opinonsundersökning (maj 2023) är antingen emot eller osäkra på Sveriges EU-medlemskap. Detta är väljare som i andra frågor till största delen röstar på något av Riksdagspartierna, säger Ulf Ström, ordförande, Swexit.

Partiet kommer att ställa upp med öppna valsedlar. Ambitionen är att så långt det går undvika de kostnader och den miljöpåverkan som tryck och distribution av valsedlarna medför. Därför är budskapet till väljarna  ”skriv SWEXIT på en blank valsedel”, säger Ulf Ström, ordförande, Swexit.

Det innebär också att vem som helst kan lägga till sitt eget eller något av partiets kandidatnamn under partinamnet.

- Eftersom EU-parlamentsvalet är ett personval, innebär en öppen valsedel en demokratisk möjlighet för vem som helst att deltaga i valet, säger Ulf Ström.

Partiets egna kandidater är Ulf Ström, Leif Danielsson, Lars Jirvén, Sylvia Sörfjäll, Bengt Holmgren och Camilla Berg. Dessa presenteras på www.eu-parlamentet2024.se.

Under pressträffen kommer partiets valkampanj och kandidater att presenteras mer i detalj.

För anmälan om deltagande och mer information, vänligen kontakta:
- Ulf Ström, ordf. Swexit, tel: 0733-248290, E-post: ulf.strom@swexit.org, Web: www.swexit.org

Swexit (www.swexit.org) är ett tvärpolitiskt enfrågeparti som verkar för att få till en ny svensk folkomröstning om Sveriges EU-medlemskap. Medlemskapet är kostnadsfritt och oberoende av om en medlem också tillhör något annat parti.