Vasaskolan i Gävle 13 september kl 18.30-20.00
Inträde: 120 kr

Ryssland efter kriget med Ukraina – vad händer nu?
Martin Kragh, docent i rysk ekonomi och historia vid Uppsala universitet, om Ryssland efter kriget med Ukraina och hur det påverkar den framtida världsordningen.

Stadsbiblioteket i Gävle 20 september kl 18.00-19.00
Kostnadsfritt

Rätt bil för rätt mil!
Karl Hillman, docent i miljövetenskap vid Högskolan i Gävle, om hur vi alla kan bidra till lägre energianvändning och miljöpåverkan från transporter.

Stadsbiblioteket i Gävle 29 september kl 18.00-19.00
Kostnadsfritt

Att skapa hälsofrämjande och inkluderande arbetsplatser för en mer hållbar arbetskraft
Jennie Jackson, doktor i arbets- och miljömedicin vid Högskolan i Gävle, om hur vi kan utforma arbetet för att främja arbetarnas hälsa.

Stadsbiblioteket i Gävle 10 oktober kl 18.00-19.00
Kostnadsfritt

Hantverkets kraft
Agneta Ney, docent i historia vid Uppsala universitet, om smeder och smideskonstens roll i nordisk mytologi, exempelvis om smeden Völund som är en av många namngivna gestalter i de isländska eddadikterna

Stadsbiblioteket i Gävle 1 november kl 18.00-19.30
Kostnadsfritt

Förändra världen med humor – om Joe Hill i ord och bild
Daniel Ogden, tidigare engelsklärare vid Uppsala universitetet och numera föreläsare, om hur Joe Hill använde humor i sina sånger och skämtteckningar för att främja kampen om arbetarnas rättigheter.

 

Annika Wigö
Folkuniversitetet
Sök - Folkuniversitetet

CFANYTT
www.cfanytt.se