Anledning till Valmyndighetens avslag är att Swexit lämnat in de begärda 1500 stödförklaringar som krävs för en registrering i digital, fotograferad eller skannad form i stället för i original. Swexit anser att vallagen, som den är formulerad, inte kan anses göra skillnad på om en egenhändig underskrift är skannad eller i original.

– En underskrift blir inte mindre egenhändig för att den är skannad, menar Ulf Ström, ordförande för det tvärpolitiska enfrågepartiet Swexit.

Swexits skäl för de digitala formaten är ett efterfrågat klargörande om vallagens krav på formen för stödförklaringarna. Anledningen är klimathänsyn. Valmyndigheten svarar att ”det måste anses ha varit lagstiftarens avsikt att stödförklaringen ska utgöra en urkund”, d v s att stödförklaringarna inlämnas i original.

– Vår hållbarhetspolicy kräver av oss att verksamheten tar hänsyn till klimatet och ett hållbart förhållningssätt i linje med bland annat regeringens Agenda 2030 och dess ambition att pappersinformation ”bara ska behöva bevaras till dess att informationen överförts i digital form”, fortsätter Ulf Ström.

Valmyndigheten, som saknar hållbarhetspolicy, kräver att stödförklaringarna i original kuverteras, frankeras och skickas med ordinarie post till en kostnad på upp till 25.000 kr  för att godkännas. Något som får en negativ inverkan på både miljö och klimat i jämförelse med t ex e-post. Swexit har därför överklagat ärendet (ref www.swexitprotest.se) till Valprövningsnämnden.

– Vår överklagan till Valprövningsnämnden var dock inte självklar eftersom vi anser att nämnden är jävig. Vi kan inte se att Valmyndighetens överprövning är i linje med EU-rättens krav på både opartiskhet och överprövning i domstol. Något som specifikt rör EU-parlamentsval, tillägger Ulf Ström.

Valprövningsnämndens ledamöter representerar riksdagspartierna, som alla är för ett svenskt EU-medlemskap. Swexits målgrupp är de ca 3 miljoner av dessa riksdagspartiers väljare som, enligt SCBs senaste opinionsundersökning (maj 2023), är antingen är emot eller osäkra på ett svenskt EU-medlemskap.

– Således finns här ett konfliktelement där det inte går att utesluta att faktiskt samtliga av Valprövningsnämndens ledamöter kan ha vägande partipolitiska skäl emot att Swexit deltager i EU-parlamentsvalet, säger Ulf Ström.

Swexit har därför parallellt ombett Riksrevisionen att inom ramen för deras granskningsmandat ge sin syn på de berörda myndigheternas hantering av ärendet med hänsyn till EU-rättens krav på objektiv och subjektiv opartiskhet liksom krav på överprövning i domstol.

Ytterligare dokumentation som rör målet inklusive överklagan med bilagor finns på: www.swexitprotest.se

För mer information kontakta:
Ulf Ström, ordf. Swexit
Tel: 0733-248290
E-post: ulf.strom@swexit.org,
Web: https://www.ulfstrom.se/ulf-swexit.html

 

Om Swexit
Swexit (www.swexit.org) är ett tvärpolitiskt enfrågeparti som verkar för att få till en ny svensk folkomröstning om Sveriges EU-medlemskap. Partiet riktar sig till de 3 miljoner väljare som enligt SCBs senaste opinionsundersökning (maj 2023) är antingen emot eller osäkra på ett svenskt EU-medlemsskap. Partiet har i dagsläget drygt 10 000 anhängare. 60 % av dessa tillhör i andra frågor Tidöpartierna (KD, L, M och SD) och 40 % tillhör oppositionen (C, MP, S och V).