Riksrevisionen har fel om revisorsplikten

23/3, 2018 kl. 17:20

Riksrevisionen har fel om effekterna av den slopade revisionsplikten för mindre bolag enligt en av Sveriges främsta ekonomiprofessorer, Sven-Olov Daunfeldt på HUI Research. Riksrevisionen har i en tidigare rapport kommit fram till att de bolag som valt bort revision har utvecklats sämre jämfört med de företag som behöll revisor efter reformen. Riksrevisionens rekommendation är att "revisionsplikten för små bolag bör återinföras".

  • Professor of Economics, HUI Research

– Problemet är att de företag som har valt revision sannolikt växt snabbare även om reformen inte genomförts, berättar Sven-Olov Daunfeldt. En mycket trolig orsak till att de behåller revision är ju att företaget vill växa, dvs att de har högre tillväxtambitioner (vilket inte kan observeras i data), vilket innebär att de kommer att överstiga gränsvärdena och ändå måste ha en revisor.

Det finns således inget motiv för dessa tillväxtorienterade företag att välja bort revision. Riksrevisionens resultat beror således på en selektionseffekt och inte på den slopade revisionsplikten för mindre bolag.
– Jag kommenterar RIksrevisionens rapport på följande sätt i Revisionsvärlden:
”Resultaten i Riksrevisionens rapport skiljer sig ganska mycket från våra. Problemet med deras tillvägagångssätt är att de jämför företagen som valde revision jämfört med de som inte valde revision. Det finns en mycket sannolik förklaring till att vissa företag valde revison – de hade ambitionen att växa och visste att de ändå snart skulle behöva revision”

– Vi har i en ny studie också utvärderat denna reform, men jämför istället utvecklingen för de företag som fick välja revision mot de något större företagen som inte fick möjligheten att välja bort revision. Våra resultat indikerar att den slopade revisionsplikten lett till att de behandlade företagen ÖKAT sin sysselsättningstillväxt med i genomsnitt 0,39% Det låter inte mycket, men det finns å andra sidan många små företag i ekonomin. Totalt motsvarar sysselsättningsökningen cirka 1,830 nya jobb.

– Ytterligare en sak som måste tas i beaktande är att tröskelvärdena för att kunna välja bort revision är väsentligt högre i våra konkurrentländer, något som Riksrevisionen anmärkningsvärt nog inte nämner i sin rapport. Min slutsats är revisionsplikten för små bolag inte bör återinföras, utan att gränsvärdena för att undantas från revision snarare bör höjas.

Daunfeldts artikel är samförfattad med Asif M Huq, Fredrik Hartwig och Niklas Rudholm och finns att ladda ned här https://swopec.hhs.se/huiwps/abs/huiwps0131.htm

Denna artikel är publicerad på Svensk Politik via SvenskPress.se.
Se villkor här »

Svensk Presstjänst

Svensk Presstjänst

Presstjänst

Från Gävle, Gästrikland

Medlem sedan 2007-05-04

Presstjänst är en svensk skrivbyrå och presstjänst som hjälper företag och organisationer att nå ut med sina nyheter. Från enkla nyhetsuppdaterin... Läs mer

Kommentarer

Skrivet av Britt-maries fittA,

31/5, 2018 kl. 09:01

sUg mIn kUk jÄvLa rAsisTer

(För att undvika "spam" ber vi dig besvara denna fråga.)

Publicera

Mer läsning

Välj ditt språk

Vad vill du läsa?

Nyhetsbrev

Facebook

Senaste nytt

Hjälp

Stäng