Webbhotell är en onlinetjänst som tillåter hemsideägare att publicera sina hemsidor online. Detta för att alla som är anslutna till internet ska kunna ha tillgång till hemsidan i fråga. Även om man i princip själv kan göra jobbet, är det väldigt fördelaktigt att vända sig till ett bra webbhotell.

I den här artikeln kommer vi att förklara vikten av ett bra webbhotell och vad man ska ha i åtanke när man letar efter webbhotell för sin hemsida.

Med ett bra webbhotell...

Presterar hemsidan bättre
Med ett webbhotell av hög kvalitet presterar hemsidan bättre. Det innebär att laddningshastigheterna inte längre är ett problem, utan allting går snabbt och smidigt. Ju bättre hemsidan presterar, desto fler besökare kommer besöka hemsidan och vilja stanna.

Är hemsidan mer säker
Genom att använda sig av ett bra webbhotell försäkrar man sig även om att ens hemsida är säker. Här är det dock viktigt att vara uppmärksam på de olika sorters webbhotell som finns, och hur säkerhetsaspekten varierar mellan dessa. Man brukar kategorisera webbhotell som “Shared hosting” och “Private hosting”.  Private hosting är ofta dyrare men också säkrare.

Kan man få hjälp vid problem med hemsidan
En annan fördel med ett bra webbhotell är att man då kan kontakta en serviceinriktad kundtjänst om det skulle uppstå några frågor. Billiga webbhotell har ofta ingen, eller åtminstone en okunnig kundtjänst, tillgänglig. Då kan man inte kontakta supporten om man skulle stå inför en situation med hemsidan där man behöver hjälp.

Så hittar man ett bra webbhotell

Nu har vi gått igenom några av de faktorer som utmärker ett bra webbhotell. Det finns givetvis andra element som definierar vikten av ett bra webbhotell. Men nu vill gå vidare in på hur man hittar ett bra webbhotell.

Till att börja med ska man kartlägga hur mycket service man är i behov av och vill betala för. Ju mer man betalar för sitt webbhotell desto mer och bättre service får man.

Härnäst bör man tänka på hur mycket trafik man förväntar sig. Webbhotell debiterar i allmänhet baserat på lagring och bandbreddsanvändning. Så förväntar man sig att endast få ett fåtal besökare behöver man inte särskilt hög bandbredd, och då kan man betala mindre.

Man ska också bestämma sig för vilken servertyp man är i behov av. Det billigaste, som vi var inne på innan, är delade servrar. Privata servrar däremot är lite dyrare, men bättre för den som tror att hemsidan kommer generera mycket trafik.

Sammanfattningsvis...

Nu har vi gått igenom vad ett webbhotell är, varför det är så viktigt samt hur man hittar ett webbhotell till sin hemsida. Det finns massvis av aktörer på marknaden och det är därför smart att jämföra de olika webbhotellen innan man bestämmer sig. Kom ihåg att ett bra webbhotell är en investering och därför är det inte värt att snåla!