Varför är det så?

-Det är visat i tidigare forskning att par baserar sitt val av boendeort mer på mannens jobb och karriär än på kvinnans, och det visar sig också i vår forskning, säger Maria Brandén, en av författarna till studien ”Who Moves to Whom? Gender Differences in the Distance Moved to a Shared Residence”

Vad är det ni har sett som är nytt?

-Vi ser att kvinnan i mycket högre grad flyttar till mannen när de ska flytta ihop, och att kvinnor som flyttar till sin partner flyttar över betydligt längre avstånd än de män som flyttar till sin partner. I hög utsträckning beror detta på maktobalanser i paret, till exempel att mannen har högre inkomst, är äldre än kvinnan, eller har en bättre bostad redan innan paret börjar bo ihop.

Hur har ni gjort denna forskning?

-Vi har använt oss av de svenska befolkningsregistren och utgått från alla olikkönade par som var gifta eller hade ett barn tillsammans. Sen har vi följt dem tillbaka i tiden fram till det sista året som de inte bodde ihop, för att se vem som flyttade, och hur långt, när paret började bo ihop.

Är det något som förvånade dig?

-Kanske inte förvånade, men jag blev förvånad över hur stora könsskillnaderna faktiskt var, och att maktobalanser i förhållandet redan innan man bor ihop är så viktiga för var man börjar sitt samboende.

När det gäller flytt så verkar mycket följa traditionella förväntade könsmönster. Flyttstädning bokas oftare av kvinnor på http://www.Moveria.se. Bokning av flyttfirmor är det ungefär lika många kvinnor som gör, medans artiklar kring hantverksmässiga saker såsom ”så byter du lås i nya bostaden” läses mycket mer av män.

-På våra våra sajter i Tyskland och Österrike är dessa könsmönster än mer signifikanta, medans det i Holland knappt syns någon skillnad alls.
-Det som är mest populärt att ladda ned är våra checklistor om flytt, där är det ungefär 50-50 i alla länder. Jag är helt säker på att mer forskning kommer behöva göras på detta område, säger Mattias Ejbe, VD på flyttportalen http://www.moveria.se

I och med att kvinnor oftare flyttar till mannen på grund av maktobalans i förhållandet, så förstärks denna problematik än mer om paret vill flytta isär. då blir kvinnan kvar i närheten om paret har barn och därmed har hon ett mindre socialt nätverk. Detta behövs det än mer forskning kring.

Det kan konstateras att det finns könsroller även inom flytt.