Det börjar med ett förslag

För att en ny lag ska kunna bli verklighet måste först ett förslag om detta lämnas in. För att inte lagar ska ändras eller skapas hela tiden, krävs det en omfattande process för att skapa eller ändra i en lag. En av de nyare lagar vi har i landet är den svenska spellagen. Den reglerar alla casinon med svensk licens – till exempel finns casino med Swish bara i Sverige, vilket betyder att de också är verksamma under den svenska spellagen. 

Det är vanligast att ett lagförslag lämnas av regeringen, och det skickas då till riksdagen. Ibland är det också ett antal riksdagsledamöter som gått samman och skapat ett lagförslag, och också då ser processen likadan ut – lagförslaget skickas till riksdagen för vidare hantering. Om det är ledamöterna som lämnat in ett lagförslag kallas det för motion. Är det i stället regeringen som lämnat in ett lagförslag kallas det för proposition. 

Förslaget gås igenom

När en proposition eller en motion har inkommit till riksdagen ska detta meddelas, så att alla har koll på det nya lagförslaget. Det är talmannens jobb att informera om detta, och det gör han eller hon i kammaren. Därefter kommer förslaget skickas ut till något av riksdagens alla olika utskott – vilket utskott det blir beror på vilket ämne lagförslaget berör. Det hamnar med andra ord hos det utskott som kan ämnet bäst. 

Utskottet går igenom lagförslaget och kommer därefter med ett förslag till riksdagen kring hur man menar att de bör rösta. Som regel följer också riksdagen utskottets rekommendationer. Många gånger blir ett lagförslag tillbakaskickat för att vissa punkter behöver tydliggöras eller ändras. Därefter kan förslaget gås igenom igen. 

Debatt och beslut

När utskottet har gått igenom lagförslaget och även lämnat sitt eget förslag till riksdagen, är det dags för riksdagens ledamöter att debattera förslaget. Man går igenom för- och nackdelar och lämnar argument till varför det är klokt att lagförslaget accepteras eller varför det bör avslås. I debatten är det olika ledamöter från riksdagens alla partier som deltar, och dessa talar givetvis på uppdrag av hela sitt parti och inte som enskilda individer. 

Debatterna kan många gånger bli ganska intensiva – det händer ju inte sällan att partierna är ganska så oeniga om saker och ting. När alla ledamöter har sagt sitt, är det dags för riksdagen att besluta om huruvida lagförslaget ska klubbas igenom eller ej – och detta röstar man fram. 

Det finns totalt 349 ledamöter i riksdagen och alla dessa har en röst var – alla röster har lika värde. Det finns tre olika alternativ som ledamöterna kan välja när de röstar: de kan rösta ja, rösta nej eller välja att avstå sin röst – det vill säga att de röstar blankt. För att det lagförslag som lämnats in ska gå igenom måste det få en majoritet ja-röster. Det räcker med en rösts majoritet, så går förslaget igenom.