Ett nytt avtal där HeForShe och UN Women Sverige kliver in som sociala huvudpartners är målsättningen att tillsammans ta en starkare ledande position inom jämlikhet- och jämställdhetsfrågor i regionen.

UN Women (the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) bildades 2010 och är FNs enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt. UN Women finns på plats i över 80 länder för att påskynda jämställdhetsutvecklingen, stärka kvinnors egenmakt, utforma program och strategier samt förändra lagstiftning för att förbättra kvinnors och flickors liv. Arbetet innefattar även omfattande insatser för att stoppa alla former av våld mot kvinnor, stödja kvinnor i konflikter, katastrofer och fredsbyggande, hjälpa kvinnor på flykt samt finnas på plats vid humanitära kriser för att tillgodose flickors och kvinnors särskilda behov.

- Det känns fantastiskt bra att få fortsätta arbeta tillsammans med Gävleborgs Innebandyförbund och innebandyn i regionen. Vi har genomfört hittills många lyckade utbildningsinsatser och vi känner verkligen ett starkt stöd att fortsätta driva jämställdhetsutvecklingen ihop. Vi delar samma värdegrund och ser fram emot att få fortsätta vrida, vända och stärka utvecklingen av jämlika förutsättningar i regionen, säger Petra Engberg, verksamhetschef UN Women Sverige

UN Womens globala kampanj HeForShe har som syfte att engagera alla människor i jämställdhetsfrågan. Vi har alla ett gemensamt ansvar i arbetet för att stoppa alla former av våld och diskriminering.

- Vi ska stå för inkludering, samverkan och nyskapande. Det här samarbetet visar genom det oss rätt och är något som vi har med oss i allt vi gör. De här visar på grunden till Svensk Innebandys personlighet som i sin tur bygger vad och hur vi gör saker. Att vi exempelvis behandlar alla jämlikt, arbetar tillsammans och att vi brinner för att våga bryta normer och strukturer är oerhört centralt för vår utveckling, säger Michael Parment, ordförande Gävleborgs Innebandyförbund.

HeForShe budskapet kommer vara centralt publicerad på Gävleborgs Innebandyförbunds och pryda distriktets matchtröjor i spelarutbildningsverksamheten* och under SDF-SM** som spelas den 3–6 januari 2022. Detta för att sprida budskapet och väcka nyfikenhet. Matchtröjan ska ses som en budbärare för samarbetet och en symbol för jämlik- och jämställdhetsarbetet i regionen.

Målsättningen är att aktivera fler föreningar i arbetet och använda våra ambassadörer i distriktet som budbärare. På bilden ser ni kaptenerna i IK Sätra Simon Cederström och Gävle GIK, Oskar Strand Söderholm som tillsammans stoltserar med budskapet #HeForShe.

UN Women Sverige jobbar aktivt med HeForShe-kampanjen för alla människors aktiva delaktighet i jämställdhetsarbetet. Man vill skapa en plattform utifrån vilken vi kan jobba tillsammans med regeringsföreträdare, övriga civilsamhället, universitet, skolor och idrottssektorn för att bidra till att jämställdhet blir en realitet i Sverige.

Förutom budskapet på matchtröjorna har i flera år HeForShe och UN Women varit viktiga utbildare i Spelarutbildningens verksamhet. Tillsammans med HeForShe och UN Women Sverige har även en extra kampanj utlyst i Gävleborg IBFs under helgen den 20-21:e november och fram till 25:e november. Syftet har varit att genom kampanjen dels sprida informationen om arbetet HeForShe och UN Women gör men också uppmana fler att bidra till solidariska ekonomiska donationer till organisationer. Bland annat genomförde spelarutbildningens förberedande SDF-SM lag under Scandic Cup sin matchvärmning i orangetröjor.

Orange day

Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. 25 november – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamling år 1999. Orange Day kampanjen startades år 2008 av FN:s dåvarande generalsekreterare. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet.

Läs mer här.

Mer om UN Women Sverige

UN Women Sverige arbetar på uppdrag av UN Women och är en av 12 nationella kommittéer i världen. Uppdraget är att samla in pengar till UN Womens internationella program, informera och utbilda om UN Womens arbete för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Den nationella kommittén grundades 2011 och är en religiöst och politiskt obunden organisation.

Läs mer här.

*Spelarutbildningsverksamheten är GIBFs förbundscentrala verksamhet som är öppen för alla mellan 12-18 år och är ett komplement till den redan befintliga föreningsverksamheten.

**SDF-SM är turneringen där Sveriges bästa 16-åringar på både kill- och tjejsidan från Sveriges Innebandydistrikt gör upp om titeln ”Sveriges bästa distriktslag”.

Läs mer: http://innebandy.se/gavleborg