Foto: Expressen

Lars Beckman vill ha rättvisare beräkning av pensionerna

4/10, 2017 kl. 18:04

Garantipensionerna följer KPI, Konsumentprisindex, men det blir inte särskilt rättvist eftersom KPI beräknas efter prisförändringar på alla slags varor och tjänster, från dagligvaror som mjölk och potatis till sällanköpsvaror som bilar och andra ”lyxvaror”. Priserna på dagligvaror tenderar tyvärr att öka mer än sällanköpsvaror, vilket innebär att den som måste prioritera dagligvarorna i sin budget inte får den höjning av pensionerna som motsvarar den egna konsumtionen. För de som har enbart garantipension köper förmodligen inte så många nya bilar.

  • Lars Beckman

– Jag är ute i landet och möter många människor och då får jag många sådana tips om saker som behöver rättas till, säger Lars Beckman, riksdagsledamot (M). Jag skrev den här motionen efter ett förslag från en väljare eftersom det känns orättvist att använda KPI som utgångspunkt för beräkning av garantipensionerna.

Lars Beckmans motion:
Användning av konsumentprisindex vid anpassning av pensionerna till kostnadsläget
Motion 2017/18:1956
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att ändra beräkningsmetoden för pensioner till ett prisindex som stämmer bättre överens med den konsumtion som är aktuell för de pensionärer som enbart har garantipension, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Motivering
Vid beräkning av garantipensionerna används Konsumentprisindex (KPI) för att anpassa pensionerna till ändringar i konsumentpriserna. KPI ger en sammanvägd bild av hur konsumtionskostnaderna har förändrats. Men KPI är baserat på priser på alla varor och tjänster, både sällanköpsvaror och dagligvaror. För en pensionär med enbart garantipension är dagligvarorna, hyra och så vidare de prioriterade utgiftsposterna. Sällanköpsvaror är dessa pensionärer tvungna att välja bort eftersom de inte har råd att investera i nya bilar, vitvaror, hemelektronik med mera. Eftersom den kategorin konsumtionsvaror har en ofta betydligt lägre prisutveckling än dagligvaror så sänks KPI till en lägre nivå än som motsvarar många pensionärers aktuella konsumtion.
Införandet av ett prisindex som bättre speglar fattiga pensionärers konsumtion skulle ge en mer rättvis justering av garantipensionerna.
Regeringen bör därför överväga att låta ta fram ett konsumentprisindex, som anpassas till pensionärers verkliga konsumtion, för beräkning av pensionerna.
Lars Beckman

Hela motionen: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H5021956

Denna artikel är publicerad på Svensk Politik via SvenskPress.se.
Se villkor här »

Lars Beckman

Lars Beckman

Lars Beckman, riksdagsman (m)

Från Gävle, Gästrikland

Medlem sedan 2009-12-13

Lars Beckman är invald i riksdagen för Moderaterna i Gävleborg.
Den som vill följa Lars Beckmans blogg kan också prenumerera på inläggen så bli... Läs mer

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna artikel, du kan bli den första!

(För att undvika "spam" ber vi dig besvara denna fråga.)

Publicera

Mer läsning

Välj ditt språk

Vad vill du läsa?

Nyhetsbrev

Facebook

Senaste nytt

Hjälp

Stäng