Länsstyrelserna följer inte Riksdagens beslut om antalet vargar

28/9, 2017 kl. 21:59

- Det är otillfredsställande att Sveriges Länsstyrelser inte följer Sveriges Riksdags beslut om antalet vargar, säger Lars Beckman, riksdagsledamot (M). Ska vi ha en vargstam i Sverige, vilket Sveriges riksdag har beslutat om, är det viktigt att vi har en rovdjurspolitik som har en folklig acceptans och ett brett stöd, även utanför Stockholm och framför allt i de län som berörs av frågan.

  • Lars BEckman

Den tilldelning som Länsstyrelsen beslutat om för vargjakt i Gävleborg motverkar målet om folklig acceptans, anser Beckman.
I den proposition som antogs av Sveriges riksdag under Alliansregeringen sägs följande:
Det övergripande och långsiktiga målet för rovdjurspolitiken är att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus. En trovärdig rovdjurspolitik kräver också en aktiv förvaltning som stärker förtroendet för rovdjurspolitiken och bidrar till en bättre samexistens mellan människor och stora rovdjur.
Alliansregeringen gör i propositionen bedömningen att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige har gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet. Därför slår regeringen fast, i enlighet med de riktlinjer som EU-kommissionen har tagit fram, för hur de stora rovdjuren ska förvaltas och att en aktiv förvaltning ska genomföras. Det innebär även att socioekonomisk hänsyn ska tas och att tamdjurshållning inte påtagligt försvåras. Sverige har i modern tid aldrig haft så stora rovdjursstammar som i dag. Föresatsen att bevara rovdjuren har alltså lyckats.
Det innebär också nya utmaningar att utforma en politik som möjliggör en god förvaltning av stora rovdjur, som tillgodoser en bra balans mellan målet att uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus för stammarna och samtidigt tar hänsyn till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden.
En aktiv förvaltning med en palett av olika åtgärder behövs för att människa och stora rovdjur ska kunna leva sida vid sida utan alltför stora konflikter. Det svenska landskapet är i det närmaste alltigenom människopåverkat. Även de till synes orörda områdena i norra Sverige har en lång kulturtradition genom den renskötsel som bedrivs där. Ingenstans i landet finns områden där människor kommer att stå helt opåverkade av förekomst av rovdjuren. Det är därför mycket viktigt att de människor som påverkas av stora rovdjur ges möjlighet att känna delaktighet i förvaltningen. I den här propositionen presenteras en utvecklad rovdjursförvaltning där redskap finns att förvalta rovdjuren adaptivt i enlighet med ekosystemansatsen.
Riksdagen har fattat ett tydligt beslut rörande varg. Målen för vargstammen i Sverige är att vargens referensvärde för gynnsam bevarandestatus när det gäller populationen i Sverige, med utgångspunkt i Skandulvs redovisning av minsta livskraftiga population om 100 individer, ska vara 170–270 individer.
– Vargens referensvärde för gynnsam bevarandestatus när det gäller utbredningsområdet i Sverige ska vara hela Sverige förutom den alpina regionen och Gotlands län samt att vargstammens koncentration minskas där den är som tätast, att vargens förekomst i renskötselområdet i huvudsak ska begränsas till de områden där den gör minst skada och att vargens förekomst i län med fäbodbruk, intensiv fårskötsel eller skärgårdar i huvudsak ska begränsas till de områden där den gör minst skada, säger Lars Beckman i en kommentar till beslutet om en tilldelning på två vargar i Gävleborg i årets vargjakt.
Riksdagen har alltså beslutat om att utbredningsområdet för varg ska vara hela Sverige förutom den alpina regionen och Gotland. Trots detta har sannolikt inte förekomsten av varg och andra rovdjur minskat i Gävleborg, Dalarna och Värmland där antalet vargar är som störst.
- Det är otillfredsställande att riksdagens mål inte följs och det framstår som helt orimligt med en tilldelning på endast två vargar i Gävleborg, säger Lars Beckman.
En inventering som gjordes nyligen pekar på att antalet vargar i Sverige kan vara över 400 stycken och då är man långt från målet om 270 vargar.
- Det skulle innebära att det borde vara väsentligt fler vargar som ska minska i antal i Sverige, avslutar Lars Beckman. Jag kommer nu att ta upp frågan med de ansvariga statsråden i Sveriges Riksdag.

För mer information: Lars Beckman, 070-361 36 96

Denna artikel är publicerad på Svensk Politik via SvenskPress.se.
Se villkor här »

Lars Beckman

Lars Beckman

Medlem sedan 2009-12-13

Lars Beckman är invald i riksdagen för Moderaterna i Gävleborg.
Den som vill följa Lars Beckmans blogg kan också prenumerera på inläggen så bli... Läs mer

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna artikel, du kan bli den första!

(För att undvika "spam" ber vi dig besvara denna fråga.)

Publicera

Mer läsning

Välj ditt språk

Vad vill du läsa?

Nyhetsbrev

Facebook

Senaste nytt

Hjälp

Stäng