För alla oss som bor i Gästrikland, såväl företag som kommun, region och alla vi som bor här, gäller det att handla lokalt för att rädda jobb och företag.

Vad vi företagare kan göra
• Handla lokalt
• Samarbeta med andra lokala företag
• Om det finns möjlighet, anställ någon för extra service till kunderna
• Erbjud säkra kontakter när det gäller inlämning, leverans och annan service

Vad kommun och region kan göra
• Prioritera lokala upphandlingar så långt det är möjligt
• Underlätta för företagen att anpassa verksamheten för säkra kundkontakter
• Så snabba besked som möjligt när det olika tillståndsansökningar
• Utökad rådgivning för att säkerställa företagens verksamheter, som hygien, minskad risk för smittspridning mm
• Se över och skjuta upp eller slopa kostnader för kontroll och tillsyn i kommunal regi
• Betalning till lokala leverantörer så snart som möjligt och inte absolut följa ordinarie betalningsvillkor
• Tillåta restauranger och kaféer att öppna utomhusserveringarna tidigare
• Se över företagens möjligheter att öppna tidigare och stänga senare, i de fall kommunen styr öppettider
• Underlätta för företagen inom besöks- och turistnäringen att snabb komma igång
• Ge anstånd med eller sänk hyror (utan återbetalningsskyldighet) för de som hyr lokaler som ägs av kommunen
• Skjut upp eller ta bort alla löpande kommunala avgifter som vatten och sophantering
• Ta bort parkeringsavgifterna i centrum för att underlätta centrumhandeln
• Undvik att skicka inkassokrav när det är möjligt
• Skicka betalningspåminnelser utan tillkommande kostnad
• Förläng alla förfallodagar till minst september när förhoppningsvis läget har stabiliserats
• Avbokning av lokaler och hallar utan kostnad
• Underlätta för butiksägare att kunna ställa bilen utanför butiken utan speciella tillstånd
• Avboka inte event - skjut fram dem i tiden
• Tydlig, uppdaterad och aktuell information till företagen på kommunens hemsida
• Organiserar en dialog med fastighetsägare för att diskutera hur de kan sänka, slopa eller skjuta upp vissa lokalhyror för att minska risken för konkurs för de företag som hyr lokaler

Vad invånarna kan göra
• Handla lokalt för att servicen ska kunna finnas kvar
• Tidigarelägg projekt som du behöver hjälp med, RUT- och ROT-avdrag underlättar
• Gynna lokala företag som erbjuder hemleverans

Självklart ska man också följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer! Grundläggande är att hålla avstånd, men när det gäller inköp - handla på nära håll!