- Svensk innebandy ska vara någonting mer, vi vill vara mer än ett sport och World Cup Volt Hockey ska också vara någonting mer än bara ett Parasport evenemang. Tillsammans med våra huvudpartners är målsättningen att skapa ett hållbart, grönt, innebandyevenemang i världsklass, det här partnerskapet är otroligt viktigt för oss, säger Christer Ringh, initiativtagare för World Cup Volt Hockey.

Det är tillsammans med våra samarbetspartners som World Cup Volt Hockey ska bli något mer än bara ett evenemang. Med en hållbarhetsstrategi i fler dimensioner är målsättningen är att främst nå nya målgrupper och skapa fler fritidsaktiviteter och därmed bidra till en för förbättrad folkhälsa. Förutom evenemanget som mötesplats och plattform kommer också uppsökande verksamhet i regionen etableras och utökat stöd för fler föreningar att bedriva och etablera verksamhet för personer med funktionsnedsättningar.

Nu kliver Gävle Energi som huvudpartner till World Cup Volt Hockey. Ett långsiktigt avtal som sträcker sig ända fram till 2025. En tydlig signal om att man vill vara med och hålla i taktpinnen i inkluderingsutvecklingen.

- World Cup Volt Hockey och den organisation som finns runt ”eventet” känns både unik och engagerande. Det här kommer att sätta Gävle på kartan inom mångfald och inkludering, vilket skapar stor attraktion, säger Malin Eriksson, marknadschef på Gävle Energi.

Gävle Energi är ett kommunalägt aktiebolag som ägs av Gävle kommun. Energibolaget har anor ända sedan slutet av 1800-talet och sköter idag drift och underhåll av kommunens elnät men har även flera andra verksamheter som exempelvis elmarknad, elproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla och bredband via fiber.

- Gävle Energi är en samhällsviktig funktion när det gäller de infrastrukturella tjänster vi levererar till samhället. Vår drivkraft är även att bidra till ökad livskvalitet för alla som bor och verkar i regionen och göra Gävle till en attraktiv stad inom flera områden. Att aktivt delta där det händer positiva saker i föreningslivet är ett sätt för oss att bidra, säger Eriksson.

World Cup Volt Hockey som anordnas i september 2022 blir den tredje upplagan av mötesplats sett till de två tidigare Pregames som har genomförts trots tuffa omständigheter. Nu blir det dock på riktigt den första, världsunika sammankomsten där förhoppningvis lag från nordens grannländer och lag från Kanada är på plats i Gävle.

- Förhoppningen är också att över tid kunna bygga en toppnordisk mötesplats och forum för nätverk och erfarenhetsutbyte där tillgänglighetsfrågan verkligen sätts i centrum, en möjlighet som Gävle Energi nu är med och bidrar till, här man visar också att man menar allvar med satsningen och att det är en långsiktig, vi är oerhört glada, avslutar Ringh.

För frågor och kontakt:

World Cup Volt Hockey: Christer Ringh, christer@wcvh.se

Gävle Energi: Malin Eriksson, malin.eriksson@gavleenergi.se

Mer info: http://wcvh.se