Ett möte som också förkunnade samgåendet mellan Gästrikland och Hälsinglands IBF till Gävleborgs IBF efter flera år av utredningsprocesser och utvecklingsresor. Samgåendet innebär att anta det förslag om stadgesammansättning som fanns som förslag vilket också beslutades i enhällighet. Samtliga handlingar som var föreslagna och underlag för beslut godkändes vilket bland annat förkunnade namnbytet samt medlemskapet för samtliga föreningar i Gävleborgs län i Gävleborgs Innebandyförbund.

Idag kan båda SDF- konstatera de senaste årens positiva verksamhetsutveckling, arrangörsskapet av SDF-SM, Champions Cup, SM-finalen, den positiva licensutvecklingen och det generellt allmänt positiva engagemanget tillskrivas det goda samarbetet. Båda SDF har som yttersta ambition att vara mer än en sport och ta ett aktivt samhällsansvar. Vi vill vara en aktiv och modern idrottsorganisation som möjliggör fritidsverksamheter för alla målgrupper på lika villkor vilket också kräver en organisation som möjliggör det.

Därför ser Gästriklands och Hälsinglands SDF att ett samgående till ett SDF är av vikt för att kunna fortsätta utvecklingen och skapa en hållbar organisation som möjliggör ökat stöd för föreningar. Aktiviteter och insatser som möjliggör att målen i Innebandyn Vill med långsiktighet och kontinuitet.  

Syftet med samgåendet är att bidra till en effektivare organisation både ur ett personellt ekonomiskt och strategiskt perspektiv där den stora vinsten ska ligga i ökade förutsättningar att nå våra strategimål till 2030.

De främsta utmaningarna att angripa för den nya organisationen Gävleborgs IBF är:

• Att få fler att fortsätta spela innebandy längre

• Att få fler kvinnor att engagera sig

• Att nå nya målgrupper

• Att få till fler spelplatser

• Att öka intresset från externa partners

• Att öka intresset från publik och media

Den första historiska styrelsen valdes också vilken fick nedan sammansättning:

Ordförande för en tid av ett år: Michael Parment

Fyllnadsval för en tid av ett år: Patric Jonsson, Anders Murman och Mats Edholm

Omval för en tid av två år: Peter Nordqvist och Helena Laulainen

Nyval för en tid av två år: Hans Löfstrand och Johnny Sundberg

Tidigare mandat perioder med ett år kvar: Johan Lindström, Micke Moberg och Håkan Ekdahl

För kontakt och kommentar: 

Ordförande Michael Parment 070-662 32 27 

Eller adj styrelseledamot: Jakob Westerlund, 076-8130001, jakob.westerlund@innebandy.se