Foto SVT

Väderkaos och blixthalka - men ingen ändring av dubbdäckslagen

27/4, 2017 kl. 13:31

Trots väderkaos, blixthalka och många trafikolyckor i Sverige under den gångna veckan så planerar inte ansvarigt statsråd för översyn av dubbdäckslagen, trots att den inte går i takt med det svenska vädret. Riksdagsman Lars Beckman (M) ställde en fråga till infrastrukturminister Anna Johansson om att det borde göras en översyn av lagen som inte fungerar som det var tänkt!

  • Infrastrukturminister Anna Johansson (S)
  • Riksdagsman Lars Beckman (M)
  • Infrastrukturministerns svar

- I Sverige har vi en lagstiftning som stipulerar att man måste byta till sommardäck senast 15 april, om det inte är risk för vinterväglag efter det datumet, men vem har möjlighet att byta däck från dag till dag, säger Lars Beckman. 15 april kanske är anpassat efter Stockholms klimatzon och partikelhalterna på Hornsgatan.
Man ska enligt lagen ha vinterdäck fram till den 31 mars för att sedan ha bytt till sommardäck senast den 15 april. Sverige är ett avlångt land med olika klimatförutsättningar i de olika landsändarna.
- Att samma datum ska gälla i hela landet blir alldeles fel, eftersom det kan råda vinter uppe i Norrland i mitten av april, säger Lars Beckman. Det visar inte minst det trafikkaos som uppstod i Gävleborg och stora delar av Mellansverige under veckan.
Lars Beckman framställde en skriftlig fråga till infrastrukturministern om hon är beredd att göra en översyn av lagen med anledning av det datum som finns inte fungerar som det var tänkt, dels för att bilister tvingas byta till sommardäck alldeles för tidigt och dels för att belastningen på Sveriges däckverkstäder blir för stor under en väldigt kort tid.
- Jag tycker att en översyn av lagstiftningen vore på sin plats och att vi skulle kunna titta på Norges modell för dubbdäcksbyte, där har man förlängt dubbdäckstillståndet två veckor i de nordligaste länen, säger Lars Beckman i en kommentar till ministerns besked. Särskilt med tanke på riksdagens nollvision för noll döda i trafiken är det inte acceptabelt att ministern inte är beredd till en översyn av lagstiftningen.
Lars Beckman menar också att en översyn kan visa om lagen verkligen fungerar som den var tänkt och om den inte gör det, vilka åtgärder man behöver vidta för att få en fungerande lag avslutar.

Lars Beckman (M), Riksdagsledamot Gävleborg
070-361 36 96

Ministerns svar i sin helhet:
Svar på fråga 2016/17:1246 av Lars Beckman (M) Datum för däckbyte
Lars Beckman har frågat mig om jag är beredd att vidta en översyn av lagstiftningen och datumet rörande vinterdäcksbyte.
Enligt trafikförordningen (1998:1276) ska personbil klass I, personbil klass II med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil och lätt buss samt släpvagn som dras av sådant fordon, vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december– 31 mars när vinterväglag råder.
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar (TSFS 2009:19) innebär att dubbade däck får användas den 1 oktober – 15 april och även längre än så när det råder vinterväglag eller sådant kan befaras och detta motiverar att dubbade däck används.
Det är av största vikt att rätt däck används vid vinterväglag. Det senaste halvåret visar att det kan ske snabba omslag i väderleken. Det har varit kraftiga snöfall i Stockholm i början av november, halt väglag i delar av landet under påsken och en klass tvåvarning för snö i nordvästra Svealand och sydligaste Norrland i slutet av april. Trafiksäkerhet är en prioriterad fråga för regeringen. I september 2016 antogs en nystart för Nollvisionen – ett intensifierat arbete för trafiksäkerhet i Sverige. Redan i dag får dock dubbdäck användas när vinterväglag befaras. Just nu planeras ingen översyn av däckbestämmelserna men jag följer utvecklingen noga.

Stockholm den 25 april 2017

Anna Johansson

Denna artikel är publicerad på Svensk Politik via SvenskPress.se.
Se villkor här »

Lars Beckman

Lars Beckman

Medlem sedan 2009-12-13

Lars Beckman är invald i riksdagen för Moderaterna i Gävleborg.
Den som vill följa Lars Beckmans blogg kan också prenumerera på inläggen så bli... Läs mer

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna artikel, du kan bli den första!

(För att undvika "spam" ber vi dig besvara denna fråga.)

Publicera

Mer läsning

Välj ditt språk

Vad vill du läsa?

Nyhetsbrev

Facebook

Senaste nytt

Hjälp

Stäng