Regeringen tycks blunda för brott mot svensk lag

22/9, 2017 kl. 14:16

Den 22 mars i år riktade riksdagen efter alliansarbete i Civilutskottet ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en utredning för att stoppa erkännandet av månggiften i Sverige. Än har inte något hänt, varför Alliansen i Civilutskottet gemensamt nu kräver att ansvarigt statsråd Heléne Fritzon samt ansvariga myndigheter Skatteverket och Migrationsverket kallas till utskottet för att svara på om en utredning ska tillsättas och hur myndigheterna bedömer polygamiärenden.

  • Lars Beckman, riksdagsman M.

- I Sverige är det olagligt att ingå månggifte, men ändå finns idag nästan 300 kända fall av bigami eller polygami i vårt land, säger Lars Beckman, riksdagsman M.
Det beror på att svensk lag tillåter månggifte om äktenskapet ingåtts i ett land där det är lagligt och de inblandade sedan flyttar hit. Enligt svensk rätt ska utländska äktenskap erkännas om de är giltiga enligt lagen i det land de ingåtts. Undantaget till detta är om effekten av erkännandet går emot svensk - så kallad ordre public (ung. svensk rättspraxis, se förklaring nedan). Svensk doktrin intar dock inställningen att erkännande av utländska polygama äktenskap inte är i strid mot svensk ordre public. Varje myndighet gör sin egen bedömning och kan ta hänsyn till omständigheterna.
Media har nyligen uppmärksammat att såväl Skatteverket som Migrationsverket erkänt månggiften. Alliansen anser att lagstiftningen behöver moderniseras och anpassas så att månggiften som ingåtts i utlandet får samma rättsverkan som i Sverige, det vill säga att de inte ska erkännas.
Alliansens syn i frågan är tydlig. Samma lagar ska gälla för samtliga som bor i Sverige.

I Sverige har ett aktuellt fall fått stor uppmärksamhet när en syrisk man och hans tre fruar fått flytta in i tre lägenheter, som Nacka kommun köpt för nästan 15 miljoner.

NOT. Ordre public är en rättsordning där inhemska domstolar i mål med internationell anknytning hyser betänkligheter att tillämpa den utländska rättsordningen då tillämpning av den utländska rättsordningen anses stå i strid med den inhemska.
Ordre public kan tillämpas både i en rättegång och vid erkännande eller verkställighet av utländsk dom.

Denna artikel är publicerad på Svensk Politik via SvenskPress.se.
Se villkor här »

Lars Beckman

Lars Beckman

Medlem sedan 2009-12-13

Lars Beckman är invald i riksdagen för Moderaterna i Gävleborg.
Den som vill följa Lars Beckmans blogg kan också prenumerera på inläggen så bli... Läs mer

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna artikel, du kan bli den första!

(För att undvika "spam" ber vi dig besvara denna fråga.)

Publicera

Mer läsning

Välj ditt språk

Vad vill du läsa?

Nyhetsbrev

Facebook

Senaste nytt

Hjälp

Stäng