OTRYGGHET OCH BROTTSLIGHET

2/5, 2017 kl. 12:10

I dagens debatt om ökande brottslighet finns det de som menar att brottsligheten i Sverige inte ökar alls medan andra säger att den ökat markant. En sak är i alla fall säker, att människor känner större oro och osäkerhet ute i samhället. Riksdagsman Lars Beckman (M) bad därför Riksdagens Utredningstjänst att göra en sammanställning av hur upplevd otrygghet; antalet anmälda fall av misshandel, våldtäkt och sexuellt ofredande; utsattheten för misshandel, våldtäkt och sexuellt ofredande; antalet dömda för misshandel, våldtäkt och sexuellt ofredande samt antalet avskrivna fall av misshandel, våldtäkt och sexuellt ofredande har utvecklats mellan 2005 och 2016. Rapporten visar situationen både i Sverige och i Gävleborgs län.

  • Bilaga till rapporten, anmälda brott
  • Bilaga till rapporten, antal lagföringsbeslut
  • Bilaga till rapporten, avskrivna brott
  • Lars Beckman, riksdagsman (M)

Antalet anmälda fall i Sverige av misshandel och grov misshandel utan dödlig utgång var 88 576 år 2016, vilket är cirka 22 procent högre än år 2005. Samtidigt har befolkningen ökat med 10 procent, vilket innebär att det är en reell ökning.
När det gäller våldtäkt, inklusive grov sådan, är ökningen från 2005 cirka 60 procent till 2016 då 6.715 fall anmäldes. Sexuellt ofredande ökade med cirka 67 procent till 6.715 fall 2016.
Jämförelserna för Gävleborg kan bara göras till och med 2014, eftersom regionen utökats från 2015.
I Gävleborgs län var antalet anmälda fall av misshandel och grov misshandel utan dödlig utgång cirka 8 procent högre år 2014 (2.291 fall) än år 2005 (2.116 fall). Antalet anmälda våldtäkter ökade med cirka 237 procent (232 fall 2014 och 98 fall 2005) medan sexuellt ofredande ökade med cirka 21 procent (193 fall 2014 och 189 fall 2005).
– Siffrorna är skrämmande och det måste till många och radikala förändringar för att stoppa den här trenden, säger Lars Beckman. Ökningar på 10 procent är ju i samklang med befolkningstillväxten, men när antalet brott mer än fördubblas så det skarpt läge och då krävs skarpa åtgärder.
- Det brottsförebyggande arbetet är avgörande för att vi ska kunna komma till rätta med problemen, säger Lars Beckman. Men när det inträffar ett brott måste det svenska rättssamhället reagera på ett sätt som gör att vi kan känna oss trygga.
Moderaterna vill…
• Polisen behöver bättre betalt! Vi måste stoppa polisflykten!
• Vi behöver fler poliser i Gävleborg!
• Rent och Snyggt Gävle och Gävleborg! Viktigt med ordning och reda!
• Viktigt med bra belysning och möjlighet till ökad kameraövervakning!
• All kommunal personal kan samverka med polisen så att fler ögon finns i Gävle kommun, till exempel hemtjänst på väg mellan kunder kan rapportera händelser och de är i tjänst dygnet runt.
• Ingen ska gå sysslolös i Gävle! Viktigt med fler i jobb och utbildning!
• Det behövs ett offensivt mål för jobbskapandet; vårt mål är att en halv miljon nya jobb ska kunna skapas i Sverige till 2025.
• Skärpta straff för sexualbrott
• Skärpta straff för attacker på blåljuspersonal
ny brottsrubricering: grovt sexuellt ofredande, som skulle kunna ge nio månaders fängelse.
• Sverige behöver en sexualbrottslagstiftning som bättre än i dag utgår från att ett nej betyder nej.
• Moderaterna vill se en bredare lagreglering som tydligare markerar vars och ens rätt att själv bestämma om man vill ha sex eller inte.
• Utökad polisnärvaro på särskilt utsatta platser. En synlig och närvarande polis skapar förutsättningar för trygghet och att brott förhindras och beivras
- För att upprätthålla en acceptabel trygghet i samhället krävs att vi värnar svenska värderingar som demokrati, jämställdhet och respekten för varandra, avslutar Lars Beckman. Samt att vi markerar tydligt när något av detta utmanas eller åsidosätts, sexuella ofredanden måste tas på större allvar!

Denna artikel är publicerad på Svensk Politik via SvenskPress.se.
Se villkor här »

Lars Beckman

Lars Beckman

Medlem sedan 2009-12-13

Lars Beckman är invald i riksdagen för Moderaterna i Gävleborg.
Den som vill följa Lars Beckmans blogg kan också prenumerera på inläggen så bli... Läs mer

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna artikel, du kan bli den första!

(För att undvika "spam" ber vi dig besvara denna fråga.)

Publicera

Mer läsning

Välj ditt språk

Vad vill du läsa?

Nyhetsbrev

Facebook

Senaste nytt

Hjälp

Stäng