Hela Sverige ska jobba

3/5, 2017 kl. 18:53

Den 3 maj presenterade Riksdagsledamot Lars Beckman Moderaternas vårbudgetmotion för 2017 i Hudiksvall tillsammans med Jonas Holm kommunalråd i opposition i Hudiksvall. Moderaterna har en heltäckande budget där stora offensiva satsningar som gynnar Gävleborgs län presenteras. Moderaterna avvisar också ett flertal av regeringens budgetförslag som allvarligt skadar näringslivet – och därmed jobben – i Gävleborg och Sverige.

  • Lars Beckman och Jonas Holm diskuterade motionen med Mira Jonsson, vd för A-assistans
  • Arbetslösa och nyanlända i åldern 20-64 år fram till 2020 med högst förgymnasial utbildning
  • Skattsänkning vid olika månadsinkomster
  • Antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 år försörjda med sociala ersättningar eller bidrag 1999-2016 i Gävleborgs län
  • Riksdagsman Lars Beckman, Gävle (M)
  • Oppositionsrådet Jonas Holm, Hudiksvall (M)

Målen formulerades så här:
• Jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda ska halveras till 2025
• 500 000 nya jobb ska kunna skapas till 2025
• Trygghet att lita på - i hela landet
- Vi moderater står bakom valfrihet och välfärdsföretag och vi säger nej till attacken på välfärdsföretagen, säger Jonas Holm. Vi anser att S i Söderhamn är helt fel ute när de påstår det är början på en vit slavhandel!
Moderaterna vill förstärka resurserna till välfärden.
- Rätten att välja skola, vård, äldreomsorg och personlig assistans ska värnas, säger Lars Beckman.
En politik för hela Sverige behövs enligt motionen. Moderaterna säger nej till:
• Flygskatt
• Indexering av höjd bensinskatt
• Höjd fordonsskatt
- Man måste kunna bo och leva i hela Sverige, säger Jonas Holm. När det gäller skolan är det viktigt att fler lärare med bättre betalt.
Moderaternas förslag:
• Karriärlärarsystemet behöver byggas ut
• 3 miljarder behöver avsättas till höjda lärarlöner
Moderaterna tänker återkomma med förslag till satsning på förstelärare i utanförskapsområden samt att öka undervisningen med en timme per dag med start i lågstadiet.
- Lärare ska få vara lärare så att de kan känna att de gör ett bra jobb, säger Lars Beckman
Holm och Beckman föreslår också åtgärder för att bryta utanförskapet. Det måste vara mer lönsamt att arbeta:
• Jobbskatteavdrag med särskild förstärkning för låga inkomster, 500 kronor mer per månad för bland annat personliga assistenter, lärare, elektriker och bussförare, vilket förväntas bidra till 14.000 fler jobb på lång sikt.
• Bidragstak och ökade krav för att fler ska göra rätt för sig
– Mer än 158.000 personer får en skattelättnad i Gävleborgs län med Moderaternas politik, säger Jonas Holm.
158.189 personer i åldern 20-64 år i Gävleborg hade inkomst av tjänst 2015.
Det behövs också nya vägar för att komma in på arbetsmarknaden.
- Det behövs en ny anställningsform för att fler ska lära sig jobbet på jobbet, så kallad förstajobbet-anställning, säger Lars Beckman. Det behövs också lägre anställningskostnader för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden.
Tredubblat RUT-avdrag skulle också ge fler enligt förslagsställarna.
Det behövs också en bidragsreform:
• Kortare period för a-kassa och aktivitetsstöd
• Ökat aktivitetskrav i försörjningsstödet
• Ett bidragstak i försörjningsstödet och etableringsersättningen
• Kvalificering till bidrag ska ske genom att arbeta samt genom att vara svensk medborgare och bosatt i Sverige eller genom permanent bosättning
- Det behövs enkla jobb, sådana som man inte behöver speciella kvalifikationer eller utbildningar för, jobb som man kan utbildas för på jobbet, säger Lars Beckman. Framför allt behövs människor som kan ta över enklare arbetsuppgifter från överbelastade nyckelpersoner som poliser, sjukvårdspersonal mm.
Äldre behöver också kunna stärka sin ekonomi:
• Sänkt skatt för 1,4 miljoner pensionärer
• Ingen skillnad i skatt mellan pensionärer och löntagare upp till 14 000 kronor per månad, därefter avtrappning
• Upp till 2 500 kronor i skattesänkning per år
• Förstärkt jobbskatteavdrag redan från 64 års ålder och sänkta anställningskostnader för erfarna medarbetare
När det gäller vår trygghet behöver den svenska polisen stärkas:
• Minst 5.000 fler poliser till 2025 samt 1.300 fler civilanställda
• Höjda polislöner, minst 2.000 kronor per månad
• Ökade resurser till insatser mot terrorism
• 125 fler poliser i Gävleborgs län
Även vår försvarsförmåga måste stärkas:
• Minst 8,5 miljarder kronor till försvaret
• Ansökan om svenskt medlemskap i Nato
Moderaterna föreslår 5 000 fler poliser i hela landet, men det är polisorganisationen som bestämmer själva hur dessa ska fördelas mellan deras sju regioner.

Sammanfattning av MOderaternas förslag:
• 37 miljarder kronor för jobb och trygghet
• Mer lönsamt att arbeta och att ha arbetat
• 500 kronor mer per månad för bland annat personliga assistenter, lärare och bussförare
• Sänkt skatt för pensionärer
• Rejäla resursökningar till Polisen och Försvaret
- Moderaternas politik beräknas ge mer än motsvarande 40 000 heltidsjobb och kommer att göra det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete, avslutar Lars Beckman

Denna artikel är publicerad på Svensk Politik via SvenskPress.se.
Se villkor här »

Lars Beckman

Lars Beckman

Medlem sedan 2009-12-13

Lars Beckman är invald i riksdagen för Moderaterna i Gävleborg.
Den som vill följa Lars Beckmans blogg kan också prenumerera på inläggen så bli... Läs mer

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat denna artikel, du kan bli den första!

(För att undvika "spam" ber vi dig besvara denna fråga.)

Publicera

Mer läsning

Välj ditt språk

Vad vill du läsa?

Nyhetsbrev

Facebook

Senaste nytt

Hjälp

Stäng